AÇIK POZİSYONLAR

 
Kablosuz İletişim Alanında Lisansüstü Asistanlık Pozisyonu:
 
Hızla gelişen kablosuz haberleşme teknolojileri alanında bir lisansüstü öğrenci pozisyonu mevcuttur. Adayların matematiksel eniyileme, stokastik tasarım ve haberleşme alanlarında güçlü bir altyapıya sahip olmaları beklenmektedir. Bilgi kuramı, kontrol kuramı, teorik bilgisayar bilimleri, sinyal sezim & kestirim alanlarında altyapı faydalı olacaktır fakat gerekli değildir. Adaylar Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde Yrd. Doç. Dr. Hazer İnaltekin ile birlikte çalişacaklar. Araştırma projesinde ki ilerlemeye bağlı olarak, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Kanada’daki önde gelen bilim insanları ile işbirliği olanakları mümkündür. Ayrıntılı bilgi için, lütfen Dr. İnaltekin ile hazeri@antalya.edu.tr e-posta adresi üzerinden irtibata geçiniz.   
 
Akıllı veri analizi alanında TÜBİTAK destekli lisansüstü (MS/PhD) pozisyonlar:
 
TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında akıllı veri analizi alanındaki araştırmalar için iki lisansüstü öğrencisi pozisyonu vardır. Adaylar, büyük veri kümelerinin etkin öbeklenmesi için, farklı bilgi kaynaklarını harmanlayan benzerlik kriterlerinin oluşturulması ve ileri nicemleme yöntemlerinin geliştirilmesi için çalışacaklardır.  Adayların örüntü tanıma ve programlama (Matlab/C++) alanlarında altyapıya sahip olmaları beklenmektedir. Çizge teorisi ve makine öğrenmesi alanlarındaki altyapı tercih nedeni olmakla birlikte gerekli değildir. Adaylar, Yrd. Doç. Dr. Taşdemir danışmanlığında çalışacaklardır. Araştırma projesindeki ilerlemeye bağlı olarak ABD, Almanya ve İtalya’daki üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği olanakları vardır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Yrd. Doç. Dr. Taşdemir (kadim.tasdemir@antalya.edu.tr) ile iletişime geçiniz.  
 

Lisansüstü (MSc) Burs:

 

TÜBİTAK tarafindan desteklenen Lisansüstü(MSc) bursu mevcuttur. Burs Eylül 2013 ile Ocak 2014 tarihleri arasında, 18 ay boyunca geçerlidir. Adayların Türkiyedeki üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Endüstri ya da Bilgisayar Mühendisligi bölümlerinden birinde yüksek lisans ögrencisi olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Doç. Dr. Camcı (fatih.camci --at-- antalya.edu.tr) ile iletişime geçiniz.

 

Doktora(PhD) Öğrenci Bursu:

 

TÜBİTAK tarafindan desteklenen Doktora (PhD) bursu mevcuttur. Burs 2 yıl süreli ve Eylül 2013 tarihinde başlayacaktır. Adayların Türkiyedeki üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Endüstri ya da Bilgisayar Mühendisligi bölümlerinden birinde doktora ögrencisi olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Doç. Dr. Camcı (fatih.camci --at-- antalya.edu.tr) ile iletişime geçiniz.