Yan Dal

    Kod Dersler Kredi AKTS
    IE 201 Yöneylem Modellemesi 3 6
    IE 211 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 3 5
    IE 222 Sistem Mühendisliği 3 6
    IE 232 Mühendislik Ekonomisi 3 6
    IE 212 İstatistiksel Modeller 3 6
    IE 341 Optimizasyona Giriş 3 6
    IE 351 Stokastik Modellemeye Giriş 3 6
    IE 322 Ergonomi 3 6